1 - CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS

Creem la teva empresa realitzant tots els tràmits, només hauràs de fer el dipòsit del capital social al banc i anar a signar a la notaria.

- Sol·licitud de denominació social.

- Gestió de la Confecció dels Estatuts Socials i de l'escriptura de constitució amb la notaria.

- Obtenció del NIF en AEAT.

Tot el procediment en tan sols 15 dies.

 

2 - GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT

- Processament i imputació comptable

- Conciliació bancària

- Balanç de situació

- Compte de Pèrdues i Guanys

- Confecció de Llibres Oficials i presentació al Registre Mercantil

- Confecció de Comptes Anuals i presentació al Registre Mercantil

 

3 - GESTIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES:

Presentem de forma telemàtica tots els impostos.

- Impostos Trimestrals:

 Model 303: Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 Model 349: Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

 Model 111: Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats professionals.

 Model 115: Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans. Pagaments Fraccionats Impost sobre Societats (model 202).

 

5 - IMPOSTOS ANUALS

 Model 180: Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte sobre determinades rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans.

 Model 190: Declaració informativa. Retencions i ingressos a compte. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques.

Resum anual.

 Model 390: Declaració resum anual Iva

 Model 347: Declaració anual operacions amb terceres persones

 

- Impost sobre Societats (model 200).

 

5- GESTIÓ LABORAL

- Alta de comptes de cotització a la Seguretat Social

- Confecció de contractes de treball i comunicació a la Seguretat Social

- Altes, baixes i variacions de la Seguretat Social

- Confecció de nòmines

- Confecció d'assegurances socials i presentació a la Seguretat Social

- Assessorament laboral

 

Contacte amb nosaltres i demana el teu pressupost a través de:

asesoria@csconsulting-group.com

(+34) 977 65 18 31

ASSESSORIA PER A EMPRESES

© 2018 WebLogo. AMI Nº 000000.

(+34) 123 124 578

Rua da Criatividade, Lote 6 2510-216 Óbidos

>>
ATENCIÓN: Este site utiliza cookies. Al navegar en el site estará consintiendo su utilización.Ok